Productie assistent

Marsha zorgt voor het strategisch communicatiebeleid en media en perscontacten. 

Zij is verantwoordelijk voor de communicatie en uitvoering van het marketingbeleid. Dit betreft alle publicitaire zaken en de daaraan verwante zaken zoals het benaderen en onderhouden van het netwerk van bedrijven en de hospitality. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling pers en publiciteit en marketing.

Zij is tevens het eerste aanspreekpunt en woordvoerder voor pers en andere media.

Haar bedrijf verzorgt vele evenementen.

Copyright © 2019 | NOORD op de schaal van Richter | Vormgeving: Rienk Kluiving | Pricacy statement en Disclamer