Hospitality 

Marsha assisteert de artistiek producent  in de coördinerende en praktische uitvoerende taken.

Zij assisteert in de algemene en projectmatige communicatie en zorgt voor een goede doorstroming van informatie naar de ploeg. Ook organiseert en bewaakt zij de artistieke planning, coördineert de besprekingen, doet verslag en ziet toe op naleving van de afspraken.

Zij is tevens de PA van Geke Hoogstins 

Haar organisatietalent en tomeloze energie zijn kenmerkende eigenschappen.
Haar bedrijf verzorgt evenementen.

Copyright © 2019 | NOORD op de schaal van Richter | Vormgeving: Rienk Kluiving | Pricacy statement en Disclamer