Producent en Artistiek leider.

Artistieke leiding en regie.

Geke Hoogstins is beeldend kunstenaar. Dit betekent dat ze werkt vanuit een totaalbeeld van de voorstelling. Een niet alledaagse wijze van werken, omdat de voorstelling niet vanuit een verhaal of gebeurtenis wordt opgebouwd, maar andersom wordt geanalyseerd. Hierbij splitst zij haar beelden in onderdelen zoals film, dans, tekst, licht en muziek.

Zij schrijft het verhaal/basisscript voor de acteurs. Dit script wordt uitgewerkt tot een professioneel scenario door Dick van den Heuvel, lichtplan, film en choreografie  en maakt de basisontwerpen voor decor, podium en enscenering. Elk onderdeel wordt tot in detail vastgelegd. Hierna zoekt zij  de mensen die vakinhoudelijk en artistiek deze disciplines kunnen vormgeven.

De artistieke leiding en totale eindregie is onder regie van Geke. Zij bewaakt de verhaallijn, uitgangspunten en uitvoering. Regisseur Albert Secuur werkt al jaren met haar samen en is verantwoordelijk voor de spelregie.

Organisatie:

Geke is samen met  Monique Huizenga  en Jaap Jager, verantwoordelijk voor het zakelijke- en totale financiële beheer van de theaterproductie. Uiteraard in nauwe samenwerking met het bestuur van de Stichting Walkyre, die met een deskundig en krachtig bestuur verantwoordelijk is voor de financiering. Geke stelt als producent , in overleg met het bestuur, het zakelijk en het artistiek team samen.

(foto: Martin Bierman)

Copyright © 2019 | NOORD op de schaal van Richter | Vormgeving: Rienk Kluiving | Pricacy statement en Disclamer