Producent en theatermaker

Geke Hoogstins is (eind-)verantwoordelijk voor de gehele productie, vanaf de voorbereiding tot en met de laatste voorstelling. Samen met het bestuur van Walkyre staat zij voor de zakelijke voorbereiding. Bij een Go zal er een sterk zakelijk/organisatorisch deskundig teamlid worden gezocht.

Zij organiseert de werkzaamheden, is verantwoordelijk voor een goede formatie, organisatie en taakverdeling, het opstellen en realiseren van de werkplannen, de uitvoering (kwaliteit en kwantiteit), aanvragen van fondsen en het bewaken van de voortgang.
Geke stelt, in overleg met het bestuur, het productionele team samen. Geke is tevens het creatieve brein achter de voorstelling en het verhaal.

Geke heeft brede organisatorische ervaring in het onderwijs, bedrijfsleven, theater en dans.

Geke is tevens verantwoordelijk voor de artistieke leiding

(foto: Martin Bierman)

Copyright © 2019 | NOORD op de schaal van Richter | Vormgeving: Rienk Kluiving | Pricacy statement en Disclamer